...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์งานรักษาความปลอดภัย จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่บุคลากรคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 68/2564 เรื่อง..สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ประกาศรับสมัครสมาชิกที่จอดรถอาคาร สธ. และ อาคาร ฉบ.ปี 2564

รับสมัครสมาชิกที่จอดรถอาคาร สธ และอาคาร ฉบ ปี 2564

ประกาศยืนยันสิทธิ์สมาชิกที่จอดรถอาคาร ฉบ และ สธ ปี 2564

ประกาศยืนยันสิทธิ์สมาชิกที่จอดรถอาคาร ฉบ และ สธ

คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกที่จอดรถปี 2564

...

ประกาศการจ่ายบัตรบุคลากรปี 2564

...

ประกาศงดใช้สถานที่ชั่วคราวในช่วงสถานการณ์โควิด

...

เกี่ยวกับ

งานรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและด้านความปลอดภัย ของทรัพย์สินและบุคลากรภายในเขตคณะแพทยศาสตร์

หน่วยงานภายใต้งานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วย CCTV และ Access door. หน่วยอัคคีภัย

ติดต่อเรา