...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์งานรักษาความปลอดภัย จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่บุคลากรคณะแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565

ประกาศผลการรับสมัครสมาชิกที่จอดรถอาคาร สธ. และ อาคาร ฉบ.ปี 2564

ผลการรับสมัครสมาชิกที่จอดรถอาคาร สธ และอาคาร ฉบ ปี 2564

ประกาศยืนยันสิทธิ์สมาชิกที่จอดรถอาคาร ฉบ และ สธ ปี 2564

ประกาศยืนยันสิทธิ์สมาชิกที่จอดรถอาคาร ฉบ และ สธ

คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกที่จอดรถปี 2564

...

ประกาศการจ่ายบัตรบุคลากรปี 2564

...

เกี่ยวกับ

งานรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและด้านความปลอดภัย ของทรัพย์สินและบุคลากรภายในเขตคณะแพทยศาสตร์

หน่วยงานภายใต้งานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วย CCTV และ Access door. หน่วยอัคคีภัย

ติดต่อเรา